pembersihan Masjid ulu labi (Nov, 6, 2018)

DSC_3407
DSC_3464
DSC_3486
DSC_3457
DSC_3450
DSC_3389
DSC_3374
DSC_3371
DSC_3365
1/2

pembersihan Masjid Al-Mashhor Labi (OCt, 19, 2019) 

DSC_3283
DSC_3100
DSC_3097
DSC_3106
DSC_3104
DSC_3098
DSC_3080
DSC_3101
DSC_3133
1/2

pembersihan tanah perkuburan islam anduki

.

.

DSC_2810

DSC_2810

DSC_2979

DSC_2979

DSC_2857

DSC_2857

DSC_2854

DSC_2854

DSC_2843

DSC_2843

DSC_2837

DSC_2837